Drvenarija

Drvo i drveni proizvodi oduvijek se izrađuju i uvijek ih ljudi vole koristiti. S drvom se može puno toga napraviti zbog njegovih odličnih karakteristika, a s druge strane proizvodi od drveta su vrlo kvalitetni i dugotrajni.

Drvo kao materijal

Drvo je prirodni materijal koji se koristi u jako mnogo industrija. Najveći dio njegovog sastava čini celuloza, a sadrži još i lignin, drvne polioze i nešto malo ostalih tvari poput smole, minerala i drugog. S obzirom da je drvo prirodni materijal, podložno je raznim vanjskim utjecajima. Najčešće ga tako napadaju mikroorganizimi, najviše smola, koja može dovesti do promjene boje ili čak i truljenja. Razni kukci u potrazi za hranom također mogu uzrokovati takve posljedice. Budući da su stabla izložena raznim vremenskim prilikama, one itekako utječu na kvalitetu drva. Drvo koje nije jako oštećeno ipak se može spasiti površinskom obradom ili impregnacijom. Površinska obrada se sastoji od premazivanja drva različitim premazima i lakovima kako bi što dulje trajalo. Impregnacija se pak koristi kod drva koje ima oštećenja u svojoj šupljini na način da se u te šupljine utiskuju zaštitna sredstva.

Upotreba drva

Drvo se koristi u mnogim industrijama za izradu određenih dijelova ili za kompletnu izradu raznih proizvoda. Mnogo se koristi pri izradi namještaja i u građevinskoj industriji, ali i dosta pri dizajniranju raznih manjih stvari, poput igračaka, suvenira, instrumenata i dr. Osim te primjene, drvo se koristi i kao ogrijevni materijal. Najboljima za takvu primjenu su se pokazali bukva, hrast i grab. Također, od drva se radi i papir. Za to se koristi celuloza koja se nalazi u njemu i koja se kemijskim putem izdvaja.

Zašto je drvo odličan materijal?

Drvo je zbog svojih svojstava odličan i zahvalan materijal. Zbog svoje elastičnosti i mnogih različitih tekstura omugućava dizajnerima ostvarivanje njihovih ideja koje ne bi bile moguće s drugim materijalima. Drvo je ekološki prihvatljivi materijal jer drveće koristi sunčevu energiju za rast, a ujedno oslobađa kisik i absorbira ugljični dioksid iz atmosfere. Drvo je obnovljivo, odnosno drveća se siječu, ali zasađuju se nova i taj ciklus stalno traje. Bitno je jedino pripaziti da se sječe manje drva nego što ih se sadi. Također, drvo je moguće reciklirati, a ujedno je i bio razgradivo. Zbog budućnosti, važno je razmišljati o uštedi energije. A drvo je odlično upravo za to. Tokom prerade drva nije potrebno puno vanjske energije, a prilikom izgaranja, drvo će polako gorjeti. Isto tako, ima odlična izolacijska svojstva. Samo iskorištavanje drva ima i ekonomske učinke. Za preradu drva potrebno je puno ljudi koji će dobiti priliku za zaposlenje.

Estetska svojstva

Drvo ima mnoga estetska svojstva. Neka odmah možemo uočiti vidom, a neka su uočljiva osjetom njuha ili dodirom. Tekstura drva vidljiva je na prvi pogled. Različita vrsta drva imaju različite strukture i dizajneri se vole igrati korištenjem različitih vrsta kako bi stvorili unikatne i atraktivne proizvode. Finoća drva ima veliki utjecaj na krajnju cijenu proizvoda. Drvo koje ima uredno raspoređene godove atraktivnije će izgledati pa je i cijena proizvoda od drva veće finoće također veća. Još jedno od estetskih svojstava drva je i njegov sjaj. Ono se odnosi na sposobnost površine drva da odbija svjetlost. To je jedno od svojstava drva koje se može i pojačati površinskom obradom. Određene vrsta drva imaju i određeni miris. Neke vrste, poput hrasta ili bukve su neutralnog mirisa, dok su neke vrlo ugodnog mirisa poput bora, smreke ili jele. Neka vrste imaju pak i dosta neugodan miris, poput cera. Neugodan miris može nastati i prilikom truljenja drva.

Upotreba drva u arhitekturi

Drvo se u arhitekturi može koristiti kao glavni materijal ili kao pomoćni. Sve popularnije postaje gradnja kućica koje su kompletno izrađene od drveta. Takve kuće lako se sastavljaju i jako brzo se kuća dovede u stanje kada je u nju moguće useliti. Osim kao glavno sredstvo, drvo se može koristiti i kao pomoćno sredstvo pri gradnji. Tako se drvo često koristi kao pri izgradnji stropova i krovnih konstrukcija.

Drvene igračke

Drvo se često koristi prilikom izrade igračaka za djecu. Igračke izrađene od drveta su vrlo dugotrajne i često se nekoliko generacija djece može igrati s istom igračkom. Za razliku od drugih materijala, drvo je potpuno sigurno za djecu, neće ispuštati nikakve štetne tvari i igračke se neće polomiti ako djetetu padnu na pod.

Upotreba drva u raznim industrijama

Teško je nabrojiti u kojim se sve industrijama koristi drvo kao materijal jer se koristi u razne namjene. Ukoliko se okrenete oko sebe, vjerojatno ćete pronaći jako puno proizvoda koji imaju barem neki drveni dio. Osim samog namještaja koji je uglavnom od drveta, ima i mnogo drugih sitnica. Imate li na stolu neku lampu, možda ima drveno postolje. Razna kuhinjska pomagala, poput kuhača, vadičepa, podložaka i ostalog, nerijetko su drveni. Drvo je bilo i vjerojatno će još dugo biti materijal pogodan za korištenje prilikom izrade raznovrsnih proizvoda.

Članci iz iste kategorije: